Spørjeundersøking for næringsdrivande

25. november, 2020

Til næringsdrivande i Eidfjord, Kvam og Ulvik.

Spørjeundersøking om fylgjene av koronakrisa pr november 2020.

Link til undersøkinga: https://no.surveymonkey.com/r/GVBQ8D7

Kommunane i Eidfjord, Kvam og Ulvik, med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider med å få oversikt over utfordringar i næringslivet pr november 2020.

Målsetjinga er å kunna koma med meir spissa informasjon og eventuelt målretta tiltak tilpassa verksemdene sine behov lokalt.

Det tek 4-5 minutt å svara, og me set stor pris på om du tek deg tid.

Alle svara vert handsama konfidensielt.

Takk for hjelpa!

Andre aktuelle saker

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Som ein del av næringshageprogrammet til Siva får Næringshagen i Hardanger AS tilskot frå staten. Som «fersk» næringshage må ein jobbe seg opp med nok tilknytte bedrifter, og at det er rapportert tilstrekkeleg vekst og gode tilbakemeldingar frå dei bedriftene som får...

Medlemssamling i Strandebarm

Medlemssamling i Strandebarm

Onsdag 21. oktober hadde me eit kjekt og innhaldsrikt medlemsmøte i Strandebarm. Det var lagt til Ole Gjerde sin felemakarverkstad i gamle sløydsalen, og han innleia med det kloke ordtaket: «Ein har det aldri så travelt at ein ikkje har tid til ein hardingfeleslått!»...

Gründerakademiet 2020

Gründerakademiet 2020

Treng du hjelp til å komma i gang med idéen din eller di nyetablerte bedrift? Me har igjen hatt oppstart på grunderkurs for nyetablerarar i Hardanger som er komne i gong eller fortsatt er på idestadiet. I år er det 9 entusiastiske deltakara, og for etternølarar har vi...