I 2021 overtok Herde Kompositt driften ved fabrikken i Ølve med rundt 50 ansatte fra det internasjonale konsernet Palfinger. Bak satsingen stod fire gründere med lang erfaring fra fabrikken, men også med erfaring fra havbruksbransjen som blir et av de nye satsingsområdene for firmaet.

Fabrikken i Ølve er i dag verdensledende på komposittproduksjon. Herde Kompositt har som mål å videreutvikle og styrke denne kompetansen. Fra å produsere livbåter og tenderbåter, utvides markedsområdet nå til både marin, havbruk og byggebransjen.

TEMA for dagen var berekraft ved Marianne Groth frå Eika.

Me starta som vanleg med lunsj og Herde Kompositt fortalde om framtida og nye oppdrag. Deretter var det spanande omvising på fabrikken og produksjonen.