Vekst og utvikling for næringslivet.

Næringshagen i Hardanger vil ha faste kontordagar i Eidfjord og Ulvik.

Ta kontakt med Sigmund Vereide for meir informasjon om dato og klokkeslett.

E-post: sigmund@hardangerhagen.no
Mob: 900 70 848