Medlemssamling i Strandebarm

23. oktober, 2020

Onsdag 21. oktober hadde me eit kjekt og innhaldsrikt medlemsmøte i Strandebarm. Det var lagt til Ole Gjerde sin felemakarverkstad i gamle sløydsalen, og han innleia med det kloke ordtaket:

«Ein har det aldri så travelt at ein ikkje har tid til ein hardingfeleslått!»

Med dei kloke orda vart den lokale musikaren Arngunn Timenes Bell introdusert (sjå filmsnutt under).

Til lunsj fekk me skikkeleg god gryterett av Espen frå Barmen AS (inkl. grønsaker frå «Hagen på Nes»), og deretter vart det faglege programmet sett i gang. Det var spennande innlegg frå felemakar Ole Gjerde, hagegründer Kristine Moldenhauer Biseth, lokal tilretteleggjar og eldsjel Sverre Sørnes (og driftar av Strandebarm Sportell), og avslutningsvis innlegg og arbeidsoppgåver om sosiale media med markedsføringsgründer Eirin Pedersen.

Ta gjerne ein kikk på kva dei ulike jobbar med:

Musikar Arngunn Timenes Bell

Gjerde Felemakeri

Hagen på Nes

Strandebarm Sportell

@eirin__pedersen 

Og ikkje minst, sjekk samarbeidsprosjektet der Ole Gjerde er av initiativtakarane. Offensivt og framtidsretta har Ole deltatt i skipinga av ein internasjonal opplæringsportal for folkemusikk: The Folk Music Academy.

Andre aktuelle saker

Spørjeundersøking for næringsdrivande

Spørjeundersøking for næringsdrivande

Til næringsdrivande i Eidfjord, Kvam og Ulvik. Spørjeundersøking om fylgjene av koronakrisa pr november 2020. Link til undersøkinga: https://no.surveymonkey.com/r/GVBQ8D7 Kommunane i Eidfjord, Kvam og Ulvik, med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider...

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Som ein del av næringshageprogrammet til Siva får Næringshagen i Hardanger AS tilskot frå staten. Som «fersk» næringshage må ein jobbe seg opp med nok tilknytte bedrifter, og at det er rapportert tilstrekkeleg vekst og gode tilbakemeldingar frå dei bedriftene som får...

Gründerakademiet 2020

Gründerakademiet 2020

Treng du hjelp til å komma i gang med idéen din eller di nyetablerte bedrift? Me har igjen hatt oppstart på grunderkurs for nyetablerarar i Hardanger som er komne i gong eller fortsatt er på idestadiet. I år er det 9 entusiastiske deltakara, og for etternølarar har vi...