Me møter deg der du er!

14. oktober, 2020

Ynskjer du hjelp til bedriftsutvikling?

Hjå oss får du inspirasjon, impulsar og ein høgkompetent, rådgjevande sparringspartnar innanfor samtlege foretaksøkonomiske fagområder. Døme er økonomistyring, strategi, forretningsutvikling, marknadsføring og kommunikasjon, organisasjonsinterne prosessar og prosjektleiing.

Me bryr oss om både deg og verksemda di, og har djup forståing og innsikt i både moglegheitene og utfordringane du står ovanfor. Dessutan kan me som ein del av næringshageprogrammet til Siva tilby gunstige, rabatterte konsulenttenester. Ta kontakt, så tek me ein uformell prat!

Næringshagen i Hardanger har hovudkontor i Øystese, samt med lokalkontor rundt regionen.

Øystese: kvar dag på Fruktlageret, Sjusetevegen 27.

Eidfjord: kvar torsdag på Sentrumstunet, Lægreidsvegen 2.

Ulvik: månadlege tysdagar på Gamle Handelslaget (Tyssevikvegen 9): 20. oktober, 24. november og 15. desember.

Strandebarm: Ved behov på Gamle Strandebarm skule (Strandebarmsvegen 367).

Andre aktuelle saker

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Som ein del av næringshageprogrammet til Siva får Næringshagen i Hardanger AS tilskot frå staten. Som «fersk» næringshage må ein jobbe seg opp med nok tilknytte bedrifter, og at det er rapportert tilstrekkeleg vekst og gode tilbakemeldingar frå dei bedriftene som får...

Medlemssamling i Strandebarm

Medlemssamling i Strandebarm

Onsdag 21. oktober hadde me eit kjekt og innhaldsrikt medlemsmøte i Strandebarm. Det var lagt til Ole Gjerde sin felemakarverkstad i gamle sløydsalen, og han innleia med det kloke ordtaket: «Ein har det aldri så travelt at ein ikkje har tid til ein hardingfeleslått!»...

Gründerakademiet 2020

Gründerakademiet 2020

Treng du hjelp til å komma i gang med idéen din eller di nyetablerte bedrift? Me har igjen hatt oppstart på grunderkurs for nyetablerarar i Hardanger som er komne i gong eller fortsatt er på idestadiet. I år er det 9 entusiastiske deltakara, og for etternølarar har vi...