Kurs: Sann forteljarglede!

3. juni, 2020

I juni starta me eit spanande kurs i Eidfjord med teamet: «Sann forteljarglede! Korleis snu seg mot den norske turistmarknaden?»

Ei stor takk til bidragsytarane Fjord Norge AS ved Britt Dalland, kunsthistorikar og formidlingsekspert Tommy Sørbø, samt skodespelarane Gerald Pettersen og Hedvig Garshol. Sistnemnde utfordra gruppa med ei rekkje øvingar for praktisk trening.

Dei lokale Eidfjordbedriftene, spesielt med gjengen som held til oppå Tunet på Haugen + Fjell&Fjord Eidfjord Hotel. fortener ei ekstra takk for god tilrettelegging.

Avsluttande samling og meir praktisk øving kjem i løpet av hausten.

Andre aktuelle saker

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Som ein del av næringshageprogrammet til Siva får Næringshagen i Hardanger AS tilskot frå staten. Som «fersk» næringshage må ein jobbe seg opp med nok tilknytte bedrifter, og at det er rapportert tilstrekkeleg vekst og gode tilbakemeldingar frå dei bedriftene som får...

Medlemssamling i Strandebarm

Medlemssamling i Strandebarm

Onsdag 21. oktober hadde me eit kjekt og innhaldsrikt medlemsmøte i Strandebarm. Det var lagt til Ole Gjerde sin felemakarverkstad i gamle sløydsalen, og han innleia med det kloke ordtaket: «Ein har det aldri så travelt at ein ikkje har tid til ein hardingfeleslått!»...

Gründerakademiet 2020

Gründerakademiet 2020

Treng du hjelp til å komma i gang med idéen din eller di nyetablerte bedrift? Me har igjen hatt oppstart på grunderkurs for nyetablerarar i Hardanger som er komne i gong eller fortsatt er på idestadiet. I år er det 9 entusiastiske deltakara, og for etternølarar har vi...