Heimekontor

4. februar, 2021

På grunn av covid-19 situasjonen i Kvam, vil Næringshagen i Hardanger no nytte heimekontor. Vi vert såleis ikkje tilstades på hverken på hovudkontoret i Kvam eller på utekontora i Ulvik og Eidfjord. Tiltaket gjeld i første omgang til og med 8. februar. Vi møter gjerne kundane våre på Teams. Berre ta kontakt, så snakkast vi 🙂

Andre aktuelle saker

Spørjeundersøking for næringsdrivande

Spørjeundersøking for næringsdrivande

Til næringsdrivande i Eidfjord, Kvam og Ulvik. Spørjeundersøking om fylgjene av koronakrisa pr november 2020. Link til undersøkinga: https://no.surveymonkey.com/r/GVBQ8D7 Kommunane i Eidfjord, Kvam og Ulvik, med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider...

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Pressemelding: Opprykk i tilskotsmodellen!

Som ein del av næringshageprogrammet til Siva får Næringshagen i Hardanger AS tilskot frå staten. Som «fersk» næringshage må ein jobbe seg opp med nok tilknytte bedrifter, og at det er rapportert tilstrekkeleg vekst og gode tilbakemeldingar frå dei bedriftene som får...

Medlemssamling i Strandebarm

Medlemssamling i Strandebarm

Onsdag 21. oktober hadde me eit kjekt og innhaldsrikt medlemsmøte i Strandebarm. Det var lagt til Ole Gjerde sin felemakarverkstad i gamle sløydsalen, og han innleia med det kloke ordtaket: «Ein har det aldri så travelt at ein ikkje har tid til ein hardingfeleslått!»...