Gründerakademiet 2020

14. oktober, 2020

Treng du hjelp til å komma i gang med idéen din eller di nyetablerte bedrift?

Me har igjen hatt oppstart på grunderkurs for nyetablerarar i Hardanger som er komne i gong eller fortsatt er på idestadiet. I år er det 9 entusiastiske deltakara, og for etternølarar har vi fortsatt eit par plassar ledig.

Når ein etablerer eit nytt foratak, opplever dei fleste at det mange utfordringar; krevjande å få oversikt, relevant kontaktnett, korleis prioritere og kva må ein kunne utover eigne produkt/teneste? GRÜNDERAKADEMIET tek for seg dei mest aktuelle tema i tillegg til oversikt over verkemiddelapparat, finansieringsmoglegheiter og eige nettverk. Arbeidsformen med ei blanding av teori, innlegg, diskusjon, individuelt- og gruppearbeid.

Me ser fram til spanande møte mellom menneske; med innspel, arbeidsglede, entusiasme og kunnskapspåfyll i trygge rammer, som skal føra oss vidare!

Andre aktuelle saker

Me møter deg der du er!

Me møter deg der du er!

Ynskjer du hjelp til bedriftsutvikling? Hjå oss får du inspirasjon, impulsar og ein høgkompetent, rådgjevande sparringspartnar innanfor samtlege foretaksøkonomiske fagområder. Døme er økonomistyring, strategi, forretningsutvikling, marknadsføring og kommunikasjon,...

Opning av nye lokale

Opning av nye lokale

Me hadde ein flott opningsdag av dei nye lokala våre fredag 25. september. Direktøren for Siva, Ingrid Riddervold Lorange, stod for den offisielle snorklippinga, men det var svært hyggeleg besøk av både medlems- og målbedrifter, offentlege aktørar og lokalavisa...

Kurs: Sann forteljarglede!

Kurs: Sann forteljarglede!

I juni starta me eit spanande kurs i Eidfjord med teamet: «Sann forteljarglede! Korleis snu seg mot den norske turistmarknaden?» Ei stor takk til bidragsytarane Fjord Norge AS ved Britt Dalland, kunsthistorikar og formidlingsekspert Tommy Sørbø, samt skodespelarane...