Gründer – har du ein god idé?

Me kan hjelpe deg som er i gründerfasen. Me hjelper deg med å utvikle forretningsidéen din vidare. Ditt spirande selskap vert vurdert ut i fra kriterier som marknad, vekst, evne til gjennomføring, samt vilje til å ta risiko i form av eigne midlar.

Tilfredsstiller du kriteriane over og vert målbedrift (kunde), får du mellom anna:

  • Oppstartshjelp og struktureringsstøtte
  • God rabatt på ordinær timepris
  • Rabatt på ordinær timepris for bedriftsrådgjeving
  • Ein fast møteplass og mulighet for billig drop-in kontor
  • Fast kontaktperson i Næringshagen
  • Kostnadsfri profilering i våre kanaler

Me hjelper deg gjerne med ting som forretningsutvikling, bedriftsrådgjeving, organisering og planlegging av utviklingsaktivitetar, prosess- og prosjektledelse, partnersøk, investorsøk, leiing av strategiprosessar, veiledning ved søknad om midlar og tilrettelegging for samarbeid og nettverk. I tillegg kan me kopla deg opp mot lokale bedrifter, samt av regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer, kunnskapsmiljøer og virkemidler for innovasjon.

Høyres dette ut som noko for deg?