Deltidsstudie i Norheimsund og Odda

12 mars, 2020

Arbeids- og organisasjons-psykologi.

Til hausten ynsker Folkeuniversitetet å starte opp tilbodet Arbeids – og organisasjonspsykologi i Norheimsund og Odda.

For meir informasjon Norheimsund:  Klipp på lekkje
For meir informasjon Odda: Klikk på lekkje

Forelesingsplan:
Omtale i Hardanger folkeblad:

Andre aktuelle saker

Gründerakademiet 2020

Gründerakademiet 2020

Treng du hjelp til å komma i gang med idéen din eller di nyetablerte bedrift? Me har igjen hatt oppstart på grunderkurs for nyetablerarar i Hardanger som er komne i gong eller fortsatt er på idestadiet. I år er det 9 entusiastiske deltakara, og for etternølarar har vi...

Me møter deg der du er!

Me møter deg der du er!

Ynskjer du hjelp til bedriftsutvikling? Hjå oss får du inspirasjon, impulsar og ein høgkompetent, rådgjevande sparringspartnar innanfor samtlege foretaksøkonomiske fagområder. Døme er økonomistyring, strategi, forretningsutvikling, marknadsføring og kommunikasjon,...

Opning av nye lokale

Opning av nye lokale

Me hadde ein flott opningsdag av dei nye lokala våre fredag 25. september. Direktøren for Siva, Ingrid Riddervold Lorange, stod for den offisielle snorklippinga, men det var svært hyggeleg besøk av både medlems- og målbedrifter, offentlege aktørar og lokalavisa...