Er du brukar av Kvamskogen, enten av området i Kvam herad eller i Samnanger kommune? Då ynskjer vi at du går inn og svarar på denne brukarundersøkinga som tek ca 5 min å svare på. Vi spør her kva du brukar i dag og kva evt du saknar av tilbod sommar og vinter. På førehand tusen takk for svara, dei vart nytta anonymt i pågåande utviklingsprosjekt for Kvamskogen. Viktig at så mange som mogleg svarar 🙂 Gå inn på denne lenka: