Prosjektleiarkurs del 3 – digitalt

Næringshagene i Hardanger, Ullensvang og på Voss ønsker velkomne til prosjektleiarkurs som kompetansepåfyll med verktøy, med BI som kurshaldar. Samlingane vil gå over tre dagar, ei fysisk og to halve dagar digitalt.

Tore Ålberg frå BI vil vere kursleiar.

 

Meir og meir av verdiskapninga i samfunnet skjer gjennom prosjekt, og prosjektarbeidsforma berører oss alle positivt og negativt. Det medfører at det er viktig å meistre prosjekt som arbeidsform. Undervisninga byggjer på praktiske erfaringar og case frå prosjektarbeid, og vektlegg det å skape verdi gjennom prosjektarbeid. Vi berører relevante kunnskapar og ferdigheter som skal til for eit godt rammeverk for oversikt og framdrift, med aktuelle verktøy og metodar.

  • Datoar
    • 19. okt: Fysisk samling Sandven Hotell i Nordheimsund kl.09:00-17:00
    • 25.okt: Digitalt kl. 13:00-15:30
    • 1.nov: Digitalt kl. 13:00-15:30
  • Pris: Kr 5000,- for medlemsbedrifter Kr 8000,- for andre.

Pr person for heile programmet inkl. lunsj og møtemat

  • Ditt bidrag: Energi, motivasjon, lære- og arbeidslyst.

Løpande bindande påmelding (først til mølla prinsipp).
Påmeldingsfrist 3. oktober

Arrangementet er ferdig.

Dato

01 nov 2021
Expired!

Tid

13:00 - 16:00

Stad

Digitalt

Arrangør

Næringshagane i Hardanger, Ullensvang og Voss

Neste Arrangement