Kurs – økonomi for ikkje-økonomar – Øystese

Tema:

  1. Samanhengen i økonomien – kor ein finn igjen aktiviteten som har skjedd i perioden
  2. Behov for tett likviditetsoppfølging
  3. Nøkkeltal – kva kan vera aktuelt å følgje med på?
  4. Kontostreng og oppfølging på prosjekt, avdeling eller anna
  5. Årsoppgjer og likningspapir
  6. Offentlege avgifter
  7. Presentasjon av Azets sitt e-accounting produkt som høver for gründerar og små verksemder

Kurshaldar Anne Marie Øvrevik, Seniorrådgjevar AZETS

Pris:

  • Medlems/målbedrifter kr 500
  • Ikkje medlem kr 1000

Vert fakturert i ettertid

Kursdato/antall kan verta endra på kort varsel ved smitterestriksjonar.

 

Arrangementet er ferdig.

Dato

19 jan 2021
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Stad

Fruktlagerer, 1. etasje
Øystese

Arrangør

Næringshagen i Hardanger
E-post
marita@hardangerhagen.no

Andre arrangørar

Azets avd. Øystese

Neste Arrangement