GRÜNDERAKADEMIET

Program for å rusta deg som gründer til suksessfull drift eller oppstart av eigen versemd. 
Gjennomarbeidd, heilheitleg program gjennom 4×2 dagars samlingar med forming av di eiga bedrift.
Programmet har gitt høg suksessrate for gründerar og oppstartsverksemder.
Norske Næringshagar/Siva – Kursbevis

 

For kven: Gründerar som er i ide-, plan- eller oppstartsfasen, opptil ca. 2års drift.

Kva: Modning av ide/bedrift med rammeverk som skal til for å trygge drift. Styrking av nettverk og verkemiddelapparat.

Korleis: Erfaringsdeling frå deltakarar og andre gründerar, støtteapparat og næringsliv. Teori, arbeidsgrupper, individuelt arbeid, diskusjonar. Inviterte grundarar og foredragshaldarar. Klargjering av eigen strategi og/eller forretningsplan. Næringshagene i Hardanger, Ullensvang og på Voss er hovudkursleiarar ved Kjersti Bjørke.

 1. Utvalde tema: Drivkraft & ambisjon. Kunde & marknad. Eigne produkt/teneste. Inntening, produktkalkyler, budsjett & kostnadar. Prosess & aktivitet i verksemda. Historiefortelling & pitch. Finansiering & verkemiddelapparat. Grunnlag for forretningsplan eller strategi og styring.
 2. Tid: Fredagar 16:00-20:00 / Laurdagar 08:30-16:00
 3. Datoar:
  1. 8.-9. okt
  2. 22.-23. okt
  3. 12.-13. nov
  4. 26.-27. nov
 4. Stad: Hardanger/Voss
 5. Pris: Kr. 5000,- pr person for heile programmet inkl. mat (og eventuell overnatting).
 6. Ditt bidrag: Energi, motivasjon, lære- og arbeidslyst

Løpande bindande påmelding (først til mølla prinsipp)
Påmeldingsfrist 3.oktober

Arrangementet er ferdig.

Dato

12 - 13 nov 2021
Expired!

Tid

16:00 - 16:00

Stad

Hardanger og Voss

Arrangør

Næringshagen i Hardanger, Voss og Ullensvang

Neste Arrangement